GRATIS inspectie 10 jaar garantie scherpe prijzen

Marters

In Nederland komen marters vooral in het zuiden en noordoosten voor, ze rukken op vanuit Duitsland. De twee belangrijkste martersoorten zijn de steenmarter en de boommarter. De steenmarter is grijsachtig bruin met een witte gevorkte bef onder zijn hals. Hij is ongeveer 45 cm groot en heeft een pluimige staart van ongeveer 25 cm.

Marters nestelen vaak in huizen, of schuilen onder de motorkap van de auto. In beide gevallen kunnen ze veel schade aanbrengen. Ze zijn in Nederland bij de wet beschermd en mogen dus niet bestreden worden, maar ze mogen wel geweerd of verjaagd worden.

Vermin Control heeft zeer goede ervaringen met een unieke werings-spray genaamd Marter-Stop.
Dit is een Duits product dat op de verblijfplaatsen van de marters in woningen kan worden aangebracht.
Het zorgt ervoor dat de marters verjaagd worden en vervolgens moeten er bouwkundige weeringsmaatregelen worden genomen.

Heeft u last van marters neem dan contact op met Vermin Control.