GRATIS inspectie 10 jaar garantie scherpe prijzen

Konijnen

Kenmerken van een konijn
Konijnen behoren tot haasachtigen. Die hebben, als echte planteneters, grote platte plooikiezen. De oren van het konijn zijn korter dan de oren van de haas. De ogen zijn donkerder van kleur. In plaats van kussentjes zit er op de voetzolen een dikke haarvacht. Onder de kin zitten klieren die een stof afgeven om het territorium met af te bakenen. Konijnen hebben een grijs bruine vacht met een oker kleurige nek. Vrouwtjes hebben een iets smallere kop dan mannetjes en zijn over het algemeen iets minder zwaar. De oorpunten hebben een dun donker randje aan de buiten zijde. De korte staart is donkerder van boven en wit aan de onderkant. De staart is meestal opgewipt, zodat alleen de witte onderzijde zichtbaar is .

Biotoop
Konijnen leven in holen en hebben daarom een voorkeur voor zandige bodems waarin het makkelijk graven is. Ze prefereren halfopen landschappen en mijden vochtige terreinen. Konijnen komen steeds meer op industrie terreinen voor en leven daar veelal onder de gebouwen.

Paartijd
Het hele jaar door, aantal jongen 3 tot 9 per worp.

Leefgewoonte van konijnen
Konijnen zijn voornamelijk in de schemering en in de nacht actief. Konijnen leven en brengen hun jongen groot in een uitgebreid ondergrondse tunnelstelsels. Een hol wordt door één familie van maximaal 10 leden bewoond.

Schade door konijnen
De schade welke door konijnen wordt veroorzaakt bestaat vooral uit schil en vraatschade door het graven van tunnels, het ondermijnen van funderingen van gebouwen en stelton platen, industrie terreinen waar voedsel verwerkende bedrijven staan loopt de voedsel veiligheid gevaar door het doodgaan van konijnen en het aan het schoeisel meenemen van ontlasting in de bedrijven.

Heeft u overlast van konijnen… Vermin heeft de kennis in huis om dit op te lossen, wij vragen de vergunningen aan om konijnen te mogen schieten of te vangen door middel van fretten.